31° / 17° Clar

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

PLAÇA “AUXILIAR ADMINISTRATIU.COMPTABILITAT”

Denominació Auxiliar administratiu. Comptabilitat
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Auxiliar administratiu. Comptabilitat
Grup C2
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

23/01/2024-21/02/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat prova llengua catalana Descarrega la informació
Convocatòria fase d'oposició Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés