13° / 5° Molt tapat amb pluja

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

PLAÇA “AUXILIAR ADMINISTRATIU.COMPTABILITAT”

Denominació Auxiliar administratiu. Comptabilitat
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Auxiliar administratiu. Comptabilitat
Grup C2
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

23/01/2024-21/02/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase d'oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés