30° / 13° Poc tapat

Anunci d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 06 dels Alamús (Exp. 126/2023).

Anunci d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 06 dels Alamús (Exp. 126/2023).