41° / 24° Clar

Reglaments i normatives

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

application/pdf 24 ORDENANÇA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf — 354 KB

2024 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

application/pdf 24 ORDENANÇA ÚS D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.pdf — 204 KB

Modificació de l' Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la prestació del servei de llar d'infants municipal les Arreletes, pel 2022 i següents.

application/pdf 22 ORDENANÇA TAXES EBP.pdf — 289 KB

ORDENANÇA TIPUS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

application/pdf 22 ORDENANÇA PLUSVALUA.pdf — 577 KB