31° / 17° Clar

Història i patrimoni

Els Alamús pertany a la comarca del Segrià, limita a l’est al Pla d’Urgell. Es troba molt ben comunicat per autovia, a 10 km. de Lleida  i 17 de Mollerussa. L’altitud és  212 m.  i té 2.022 ha. de superfície. Al  2006 es compten uns 724 habitants. El terme rep les aigües dels Canals d’Urgell i té agregat el nucli de Vencilló.
 
El nostre topònim prové del nom propi germànic Adalmodis. El nom apareix  per primer cop en un document eclesiàstic de 1168, en què l’església consta com una pabordia del capítol de Lleida. El municipi fou considerat carrer de Lleida fins a l’aplicació del Decret de Nova Planta l’any 1717. El document més antic del que tenim constància es troba a l’Ajuntament on consta el nomenament d’un  “bayle” i regidors, ja com a municipi independent.